Novinky

 

V pondělí 23.4. se konají v naší třídě třídní schůzky (od 17.00). V tento den nebudou mít děti domácí úkol (pouze čtení). Po třídních schůzkách vložím na tyto stránky stručný přehled probíraných témat pro rodiče, kteří se třídních schůzek nezvládnou zúčastnit.

Poznávali jsme jarní rostliny přímo na louce. Ty, které se nám nepodařilo najít, nám pak do školy poslala Samíkova hodná babička a některé přinesla i Pepinka. Při hledání jarních bylin jsme viděli, kolik nepořádku se všude kolem povaluje a ve čtvrtek jsme ho po Kounicích posbírali skoro dva pytle. Taky se nám tento týden dařilo psaní ve škole...

Úklid obce

06.04.2018

V rámci akce Ukliďme Česko půjdeme s dětmi ve čtvrtek uklízet oblast kolem dětského hřiště u zámku.

Kouřim

27.03.2018

Ani déšť nás neodradil od velikonočního výletu do kouřimského skanzenu. Na krátké procházce skanzenem jsme se dozvěděli, kdo je to Morana a proč má na krku vejdunky, že na Velký pátek vydává země své poklady, proč se pomlázka jmenuje pomlázka, kam chodily do školy naše babičky a mnoho dalšího. Vymrzlí jsme se usadili do příjemně vytopené chaloupky,...

Dozvědět se něco o včelkách, pomocí vymývané klovatiny ozdobit školu jarními motivy, nalepit sněženku, probudit šnečky v ulitách a zasít ječmen... to je jen část naší přípravy na jaro. V příštím týdnu budeme pokračovat - vyrazíme do kouřimského skanzenu na program Hody, hody.

V tomto týdnu jsme se opět věnovali péči o tělo. Naučili jsme se správně mýt si ruce, byli jsme se podívat na školního kostlivce Oskara, vyrobili jsme si prostírání pro zdravé stolování a "uvařili" jsme si zdravou svačinku z vlastnoručně vypěstované řeřichy. Podívat se na to můžete ve fotogalerii. A také zdravíme Nelinku, která to s námi bohužel...

Únor/březen

09.03.2018

Únor byl v naší třídě znovu ve znamení nemocí. Proto jsme vyhodnocování soutěží a her nechali až na začátek března. Domča obhájila titul Početní královna měsíce, Máťa Douša si domů odnesl kašpárka za aktivitu v hodině a Pilní mravenci nasbírali nejvíce rolniček.

Lidské tělo

02.03.2018

V tomto týdnu jsme věnovali spoustu času povídání o lidském těle. Určovali jsme názvy jednotlivých částí, pročítali jsme informace v encyklopediích, vybírali jsme potraviny, které jsou vhodné pro zdravé zoubky, kreslili jsme lidské tělo...bylo toho spousta a v příštím týdnu se budeme lidskému tělu dále věnovat. Jak to probíhalo, se můžete podívat...

Přeji vám všem, abyste si jarní prázdniny užili. A abyste za ten týden nezapomněli, co už jste se naučili, nezapomeňte doplnit jedno cvičení v matematice a pár řádků v písance. Po prázdninách se na vás moc těším.

Pololetí jsme společně uzavřeli slavnostním rozdáváním vysvědčení a pohodovou písařskou slavností, z níž si všechny děti odnesly svá první pera. Před odchodem na pololetní prázdniny jsme také odměnily Pilné mravence za nasbírání největšího počtu rolniček. Domča se stala početní královnou měsíce a Nelinka H. si domů odnesla kašpárka za největší...