Rozvrh hodin

Hodina              1.             2.            3.           4.           5.     

Pondělí          HV            Ma          ČJ          ČJ

Úterý             TV            ČJ           ČJ           PR

Středa           ČJ            ČJ           Ma           TV

Čtvrtek          ČJ            ČJ           Ma           PR          PČ

Pátek             Ma           VV          ČJ           TV

TV úterý - V. Dovole, středa - J. Urban, pátek - Š. Bielaková

Učební plán

PŘEDMĚT                                             POČET HODIN  (TÝDNĚ)                    VYUČUJÍCÍ

 

Český jazyk                                                                  9                                  Vendula Dovole

Matematika                                                                   4                                  Vendula Dovole

Prvouka                                                                         2                                 Vendula Dovole

Hudební výchova                                                          1                                 Vendula Dovole

Výtvarná výchova                                                          1                                 Vendula Dovole

Tělesná výchova                                                           3                 V. Dovole, Š. Bielaková, J. Urban

Pracovní činnosti                                                           1                                   Vendula Dovole