Rozvrh hodin

Hodina              1.             2.            3.           4.           5.     

Pondělí          HV            ČJ          MA          ČJ

Úterý             ČJ            MA          PR           ČJ          PČ

Středa           TV            ČJ           Ma           ČJ

Čtvrtek          ČJ            MA          PR           TV          

Pátek             TV           ČJ           MA           ČJ         VV

TV středa - M. Koubková, čtvrtek - J. Urban, pátek - V. Dovole

Učební plán

PŘEDMĚT                                             POČET HODIN  (TÝDNĚ)                    VYUČUJÍCÍ

 

Český jazyk                                                                  9                                  Vendula Dovole

Matematika                                                                   5                                  Vendula Dovole

Prvouka                                                                         2                                 Vendula Dovole

Hudební výchova                                                          1                                 Vendula Dovole

Výtvarná výchova                                                          1                                 Vendula Dovole

Tělesná výchova                                                           3                 V. Dovole, M. Koubková, J. Urban

Pracovní činnosti                                                           1                                   Vendula Dovole