Třídní schůzky 12. 11. 2018 - přehled

14.11.2018

Informativní schůzka s rodiči - 1. čtvrtletí - 2. třída

1) Obecné

 • konzultace kdykoli po dohodě (telefon do školy v záznamníčku - nahlásit nemoc a způsob vyzvednutí D.Ú - ke mně se dostane vzkaz)
 • možno využít formulář na třídních www stránkách (velmi využívané)
 • ostatní vyučující - M. Koubková, J. Urban
 • novinka - speciální pedagog - konzultace pouze po dohodě, náplň práce - spec.ped.péče, depistáže, konzultace, metodické vedení....škola potřebuje generální souhlas - prosím podpis
 • informace www.zskounice + proklik na stránky třídy (fotky většinou každý 2. týden)
 • další třídní schůzky až v dubnu

2) Organizace školního roku

na začátku září - koupě sešitů a pracovních sešitů - aby si je nemuseli kupovat rodiče sami, koupila jsem je já levněji, doklad mám

akce

 - proběhlo - focení (pro zájemce), sběr, Ornita, masáže (v rámci prevence příspěvek školy 1000,-), Toulcův dvůr - prosím rodiče, aby mi dali vždy dopředu vědět, pokud se dítě nezúčastní - pokud dítě dorazí, ale z nějakého důvodu se účastnit nechce/nemůže - musím počítat částku za akci i jemu. Pohyb peněz je možno sledovat v TF.

- plánované - v pátek 16. 12. divadlo na obecním úřadě, 3. 12. advent (dárky v kapsáři, věnec???), letos nebudeme dělat Barboru, 11. 12. vánoční vystoupení pro rodiče, 15. 12. Kounické Vánoce + vánoční hra v kostele, 20. 12. vánoční posezení ve třídě (losování dárků, cukroví, čajík), 21. 12. volný den ředitele školy, v únoru divadlo Gong, etické dílny - prevence šikany, upevňování kolektivu, na jaře plavání - 10 lekcí, placeno z rozpočtu školy (malý příspěvek na dopravu) - všechny děti musí mít potvrzení od lékaře (platí 2 roky, je možné ho využít i v dalším roce, případně na tábory atd.)

- akce zatím platíme z TF

 • omlouvání žáků - do 48 hodin (možno i telefonicky zanechat vzkaz nebo mailem ), vždy zapsat důvod nepřítomnosti do záznamníku a pokud je dítě omluveno z TV - také do záznamníku (omluvný list).

- domácí úkoly - rodiče si přijdou do školy pro úkoly, nebo nechají vzkaz, po kom úkoly poslat, pokud dítě chybí a není to dohodnuto jinak, nechávám úkoly na vrátnici - je dobré si úkoly vyzvednout dříve, aby děti nemusely vše dodělávat najednou, ale průběžně. Pokud děti z nějakého důvodu (vysoké teploty,..) nemohou úkoly splnit, je možné dodělat je v průběhu dalšího týdne.

 • Školní řád podepsaný v záznamníku
 • Nově ve školním řádu - zákaz používání mobilních telefonů
 • mléčné svačiny a ovoce do škol - dostává každé dítě - v době nemoci posílám nebo z důvodu kazivosti dávám do družiny ke spotřebování
 • Kroužky - Mezera, Šikovné ruce ....

3) Pomůcky

 • pomůcky měly vypsané už od června - chválím rodiče, všichni všechno mají
 • šatny - věci na TV + kontrola bačkůrek (děravé palce, odlepené podrážky)
 • penál - vybavit, děti píší pouze perem - geometrie -tužku č.3, pravítko, BOMBIČKY, náhradní pero
 • sešity - navíc - schované ve třídě (co zbude, půjde s dětmi do 3. ročníku)

4) Kázeň, hodnocení žáků (poučení o školním řádu na začátku roku)

 • s dětmi nejsou žádné větší kázeňské problémy - pokud se cokoli objeví, řešíme ve třídě, případně si dítě zapíše samo do TP
 • známky - v 1. třídě se hodnotilo obvykle známkou 1, 2, 3 ve 2. třídě se již používají všechny stupně
 • různá hodnota známek (rozdíl diktát, doplňovačka a práce v hodině)
 • rodiče by denně měli kontrolovat týdenní plán a notýsek s DÚ a jednou týdně zápisy v záznamníčku
 • v poslední době velmi časté zapomínání podpisů čtení
 • domácí úkoly - každý den mimo středu 1 DÚ a čtení - vždy podepisovat na arch Domácí čtení v týdenním plánu. Úkoly jsou pravidelně z různých předmětů jako v loňském roce a už nejsou označené přímo v sešitě razítkem DÚ - děti si úkoly zaznamenávají jen do notýsků - příprava na samostatnost ve vyšších ročnících. Úkoly vždy podepisovat.
 • Úrazy hlásit učiteli, možnost žádat odškodnění
 • šikana - promlouvat s dětmi, zde by se neměla vyskytnout (větší děti v horním patře, pouze 1. stupeň)

5) Český jazyk:

mluvnice

 • učivo: abeceda, slabiky, věty dle postoje mluvčího, nadřazená slova - žáci zvládají - občas s drobnými obtížemi
 • dys-poruchy - obvykle se projeví až ke konci 2. třídy - pokud jsou nejprve podpůrný program, potom vyšetření v poradně a následně IVP.

čtení

 • od poloviny září čteme Letadélko Káně a čítanku - žáci nosí podepsaný papír o domácí četbě (nutno číst nahlas)

psaní

- procvičujeme psaní všech písmen abecedy (2. díl písanky) - dbát na tvary písma a úpravu, navýšili jsme psaní diktátů, problém spíše v opisech. pozor na to, aby si děti zažily nutnost kontroly napsaného textu

 Matematika

 • učivo: opakování + a - do 20, sčítání s přechodem, odčítání s přechodem
 • geometrie - nacvičovat správné položení pravítka, rýsování rovných čar
 • nové učivo: + a - do 100, násobení 2, 3, 4, 5
 • pracovní sešity - Nová škola - 2 díly

 Prvouka:

 • učivo: škola, rodina, podzim, měsíce (stále procvičovat),
 • žáci zvládají bez obtíží

Výchovy:

tělesná výchova

 • sáček na cvičební úbor látkový
 • žáci se převlékají včetně trička (vhodné oblečení na ven)

v pololetí testíky z čj, m, prv - předávání vysvědčení proběhne v rámci vyučování

prosba - zapojení školy do akce "Krabice od bot" - nepovinné, více na letáku

prosba - odměny