Desatero pro dobrý start

Většina předškoláků se do školy těší. Jsou zvědaví, co je čeká, chtějí umět číst, psát, počítat jako dospělí. Každý začátek je ale těžký. Bez pomoci a podpory rodičů se prvnáček během prvního roku určitě neobejde. Proto zde uvádím několik námětů, které mohou pomoci k tomu, aby nástup do školy bylo pro malého školáka i pro Vás období radostné a pohodové.

Jak můžete připravit vašemu dítěti dobrý vstup do školy

1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.).

2. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).

3. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.

4. Učte své dítě zdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se.

5. Veďte je k úctě k majetku doma i ve škole.

6. Učte své dítě dělit se o věci.

7. Učte své dítě samostatnosti (při oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci).

8. Rozvíjejte v dětech trpělivost.

9. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.

10. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé. Když se něco nedaří delší dobu, nebojte se poradit s odborníky.