Začátek října...novinky

05.10.2018

1. Se začátkem měsíce se nám ve třídě objevily vešky. Jak na ně se dočtete v Informacích pro rodiče. 

2. Do galerie byly nahrány fotografie ze zářijových školních dní.