Zápis ze třídních schůzek 11. 9. 2018

11.09.2018

Třídní schůzky 11. 9. 2018

Obecné

 • Organizace bude přibližně stejná, jako minulý rok,  drobné změny viz níže  (v listopadu pak budou pouze konzultace)
 • Děkuji za pohledy z prázdnin 
 • Informace o škole, třídě na webu
 • Informace o školní družině - kontakty, vyzvedávání (není možné pouštět děti na základě tel. rozhovoru, odchody v dohodnutou dobu, ...)
 • GDPR - rodiče podepisovali souhlasy + všichni učitelé mají emailovou adresu jmeno.prijmeni@zskounice.cz
 • Pokud jsou změny v osobních údajích - prosím nahlásit
 • Uveřejňování fotek na stránkách třídy - rodiče souhlasí
 • Nový školní řád - zákazy telefonů (při příchodu do školy vypnout)
 • Asistent pedagoga - A. Šimůnková
 • ŠJ - odhlašování mailem nebo na tel. 722 207 002

Organizace roku

 • Přehled v záznamníčku včetně prázdnin
 • Ředitelské volno (21. 12., 6. +7. května)
 • O akcích informuji v TP

Domácí úkoly

 • Zůstává stejný systém jako minulý rok (středa volno, jinak každý den 1 DÚ a čtení)
 • Změna v zadávání DÚ - zapisujeme do Úkolníčků (prozatím to jistím razítkem)
 • Domů si děti nosí pouze sešit s úkolem
 • Stále připravovat a kontrolovat aktovku (žák připraví, rodič kontroluje)
 • Palubní deník - na týden vždy jedno vybrané dítě vezme domů plyšáka a napíše zápis do Palubního deníku, který nám v pondělí přečte.

Předměty, hodiny

 • Navýšení o 1 hodinu (v úterý a v pátek 5 hodin)
 • Rozvrh hodin byl v 1. týdenním plánu (je i na webu třídy)
 • Český jazyk
 • Už nemáme Čtení/psaní, ale ČJ (9 H - 5 mluvnice, 4 čtení)
 • Více teoretického učiva (v ČJ abeceda, dělení hlásek, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky...)
 • Čtení - spojené se psaním (zatím dokončujeme písanku z 1. třídy) + každé pololetí 2 knížky přečtené zapsat do Čtenářského pasu (ve škole čteme z Čítanky a společnou četbu)
 • Matematika
 • M - o 1 hodinu více než minulý rok - zatím pouze opakujeme. Příští týden začínáme +- do 20 s přechodem - vysvětlit systém okurkových příkladů
 • Prvouka
 • Stejné okruh jako minulý rok, více do hloubky
 • Výchovy
 • Zůstává stejné jako v minulém roce - prosím podepsat všechny pomůcky (zejména ty na TV)

 • V případě nemoci děti dodělávají probranou látku doma
 • Omluvenky do záznamníčku
 • Kontaktní formulář na webu třídy

Třídní fond

- k nahlédnutí na webu školy (každé dítě má svůj kód)

 • Na začátku roku jsme vybírali 1000,-
 • Z částky se individuálně strhávají položky (396,- za pracovní sešity, sešity na psaní a portfolia. 19,41 za čtvrtky, 100,- SRPŠ, 50,- papíry v případě, že děti nedonesou papír na kopírování)
 • V průběhu roku budeme strhávat částky za další akce (divadla atd.)

Akce

 • MISP - masáže - 21. 9. (cena 240/žák, resp. 200,-) - dostali jsme příspěvek od školy 1000,- na třídu - leták a info k nahlédnutí - celkem 3 lekce
 • 12. 11. Toulcův dvůr - Bude zima, bude mráz - cca 80,- + doprava
 • 16. 11. Divadlo z Hradce Králové - cca 80,-
 • Prosinec - vystoupení pro rodiče
 • 18. 1. Divadlo Gong - cca 90,- + doprava
 • 8. 2. etické dílny - Jak se chránit v nebezpečných situacích
 • Duben, květen, červen - 10 lekcí plavání (bude třeba potvrzení od lékaře)
 • Květen - den matek
 • Červen - školní výlet

ŠPZ - školská poradenská zařízení

 • Na návrh školy (po konzultaci s rodičem)
 • Na návrh rodiče
 • Kontakty uveřejněny na webu školy
 • Průběh - objednání, vyšetření, zpráva + doporučení, podpůrná opatření (IVP, PLPP, intervence...)