Zápis z 1. společné schůzky /13.6.2017/

13.06.2017

Informace z 1. třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků (13. 6. 2017).....

1) Úvodní informace:

- třídní učitelka - Mgr. Vendula Dovole

- vedení školy - Jaroslav Urban, Mgr. Libuše Čelakovská

 • družina - zápis 1. den školy (vysvětlení organizace - ranní a odpolední družina)
 • jídelna - zápis 1. den školy, 24 Kč,-/oběd

- kontakty pevná linka: 321 695 873
mail škola: zskounice@volny.cz

mail tř.uč.: vendula.dovole@post.cz

stránky školy: www.zskounice.cz

stránky třídy: https://skola-kounice.webnode.cz/ - proklik ze stránek školy

- prez.listina - podpisy rodičů + změny v kontaktech (maily, telefony)

2) Organizace školního roku:

1. školní den:

 • dětem přijde domů "zvací" pohlednice
 • 1. den - pondělí 4. 9. - zahájení šk. roku 8:00 /resp. 7:50/ - neparkujte prosím před školou, ale na parkovišti (a to i v průběhu školního roku)
 • přinést prázdnou aktovku - děti si do ní uloží věci, které dostanou (potřeby na VV atd. necháme rovnou ve škole)
 • seřazení a přesun do třídy
 • slavnostní přivítání, vedení školy + zřizovatel, asi 15 minut s rodiči (seznámení, přivítání, ...)+ ½ hodina bez rodičů (mezi tím si rodiče zařizují ŠD a jídelnu)
 • na lavicích budou mít děti pomůcky, které si vezmou domů + týdenní plán, kde budou všechny informace k dalšímu dni včetně rozvrhu a hodin (ukázat a vysvětlit)

Školní rok

 • rozvrh nebude s největší pravděpodobností upravený (zkrácený), již od druhého dne se děti "normálně" učí podle rozvrhu
 • rozvrh - 21 hodin týdně, začátek v 8:10 (děti musí být ve škole min. 15 minut před začátkem vyučování). 9 h ČJ, 4 h M, 2h Pr, 1 h PČ, VV, HV, 3h TV (informace o průběhu TV)
 • termíny prázdnin a organizace školního roku - na stránkách školy, v TP, v záznamníčku atd. Ředitel školy může vydat 5 dnů řed. volna.
 • informace budou každý týden v týdenním plánu (ukázat) a na webu včetně fotek stejně jako záznamníček (známky 1x týdně, ze začátku razítka 1 - 3, DÚ domeček) - kontrolovat denně
 • do šaten mohou rodiče doprovázet děti pouze ze začátku roku (děti jsou více samostatné, když nespoléhají na každodenní pomoc rodičů při ranním převlékání)
 • v prvním čtvrtletí - hodnocení - razítka, obrázky v záznamníčku
 • soutěže a hry - lovíme razítka do záznamníčku (aktivita v hodinách), soutěž řad, soutěž skupin, početní kapitán....
 • třídní schůzky - 1. TS v září (bude uvedeno v TP) účast nutná a pak v listopadu a v dubnu (případně konzultace dle potřeby)
 • možnost koupě mléčných výrobků a ovoce zdarma - info v září
 • kroužky - info v září, spolupráce s Mezerou
 • plánované akce - info v září
 • třídní fond - ano, ne? V případě souhlasu rodičů bude 1. týden v září vybíráno 1000,- z nichž budou zaplaceny zakoupené pomůcky a koberec a v průběhu roku divadla, SRPŠ, kopírování, výlety.... Správa fondu a pohyb peněz ve fondu bude k nahlédnutí na stránkách třídy.
 • při zápisu rodiče podepsali souhlas s fotografováním a uveřejňováním fotografií na webu

3) Co připravit přes prázdniny:

viz seznam pomůcek - ke stažení i na stránkách třídy

Pomůcky rozděleny do 3 skupin:

- 1. část zakoupí i platí škola (cca 400,-) - sešity, učebnice, pracovní sešity...

- 2. část zakoupí učitelka a zaplatí rodiče v rámci třídního fondu (cca 300,-) - výtvarné potřeby, portfolio

- 3. část zakoupí rodiče (dle možností) - aktovku, věci na TV, penál a jeho vybavení, ....

POMŮCKY - viz sekce "Pomůcky"

4) Co trénovat přes prázdniny (pokud bude chuť a čas - není povinné, ale velmi doporučované) - více viz přehled na samostatném papíře.

 • řeč - fixace hlásek (sykavky, L, R, Ř...)
 • barvy a pravolevá orientace
 • uvolňovací cviky (klubíčko, klikaté čáry) - správné sezení, držení tužky a nůžek (ukázat - jako když solíme)
 • pozornost, soustředění (pexeso, bludiště, rozdíly)
 • sebeobsluha - dítě se samo převléká, obuje se, samo se nasvačí, stará se o své věci, dodržuje pravidla osobní hygieny - pravidla třídy
 • komunikace - umí pozdravit, poprosit, poděkovat, srozumitelně formuluje své myšlenky
 • motorika - omalovánky, vystřihovánky, modelování, stavebnice, puzzle
 • zrakové percepce - pexeso, dokreslování obrázků, hledání rozdílů, hledání stejných tvarů
 • sluchové percepce - básničky, písničky, určování na jakou hlásku začíná či končí slovo, rýmy

5) Domácí úkoly:

Dohoda s rodiči o tom, že domácí úkoly budou dětem během školního roku zadávány.

- domácí úkoly budou pouze PO, ÚT, ČT,/PÁ/ - vždy označeny razítkem s domečkem (děti domů nosí pouze sešit s DÚ) a děti je přinesou do školy hned následující den - nastavený systém připraví děti na DÚ v dalších letech

- rodiče mají přehled o tom, co děti zvládají x nezvládají, co ve škole probírají atd.

- rodiče úkoly akceptují, pomáhají s nimi a podepisují je

Rok bude těžký pro děti, ale i pro vás, dítě si samo neotevře knížku, nezačne samo pracovat ...

 • každodenní kontrola aktovky a penálu za pomoci rodiče (ořezané pastelky, potřebné pomůcky dle týdenních plánů, sváča...)

6. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

V průběhu roku může dojít k tomu, že se u některého z dětí projeví SVP (postižení, porucha autistického spektra, porucha grafomotoriky, zrakové či sluchové vady, SVPCHU, ...). Pozor na odlišení takových poruch od "lenosti" a "zjednodušování při překonávání překážek". V případě podezření na SVP učitel navrhne vypracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a případně doporučí vyšetření ve školském poradenském zařízení. Toto zařízení potom navrhuje a škole datovou schránou zašle podpůrná opatření spočívající v úpravě organizace, obsahu nebo materiálního či personálního zabezpečení vzdělávání (asistent atd.).

Pokud některé z dětí již bylo vyšetřeno poradnou a byl mu doporučen některý z podpůrných stupňů - prosím o konkrétní informaci.

7) Spolupráce:

Rodiče se zajímavým povoláním? Možnost poskytnout sponzorský dar (koberec)? Odměny? Papíry? Tipy na zajímavé naučné programy a výlety?

9) Ostatní:

rozdělení do tříd, učebna, šatna, vešky, ...

10) Dotazy: