Vši

05.01.2018

Upozorňuji, že se v naší třídě opět vyskytly vši. Děkuji rodičům, kteří mě o výskytu vší informují a prosím, abyste prohlédli dětem hlavy. 

Dále doporučuji znovu pročíst záložku "Jak na vešky". 

Po konzultaci s KHS sděluji, že výskyt vší není záležitostí školy, ale rodičů. Učitel v žádném případě nesmí dětem hlavy prohlížet - mohlo by dojít k přenosu na ostatní. Jedinou pravomocí školy je informovat o výskytu vší ostatní rodiče, víc učitel udělat nesmí. Pokud se výskyt u konkrétního dítěte opakuje a rodič i přes upozornění dítě neodvšiví, přichází na řadu informace OSPODu. Je mi jasné, že boj s veškami je těžký, nepříjemný a finančně náročný. Věřte mi, že jsem sama denně vystavována riziku, takže kdybych mohla jakkoli výskytu vší zabránit, okamžitě to udělám.